Rhentu uned yn Neuadd Farchnad Aberystwyth

Cyfle busnes gwych gyda rhent rhad a thelerau hyblyg.

Os hoffech chi gael sgwrs gyda rhywun ynglŷn â rhedeg busnes yn Neuadd Farchnad Aberystwyth, llanwch y ffurflen isod a bydd rhywun yn cysylltu â chi’n fuan.


 Ydw
 Nac ydw
 

Captcha Code

 

Gwrdd â’n Masnachwyr 

Mae pedwar ar ddeg o stondinwyr yn gwerthu nwyddau yn Neuadd y Farchnad gan gynnig amrywiaeth eang o nwyddau gan gynnwys: hen bethau, binocwlars, llyfrau, dillad, cyfrifiaduron, hynodion, offer pysgota, blodau, anrhegion, cacennau cartref, nwyddau dwyreiniol, fframio lluniau, carped a llenni, teganau, recordiau vinyl a llawer mwy.

Gwrdd â’n masnachwyr >

Newyddion

LaunchDay_224x134px.jpg

Gwobr I Neuadd Marchnad Aberystwyth

Mae prosiect Cyngor Sir Ceredigion wedi ennill categori Busnes a'r Economi ar gyfer Rhanbarth Cymru yng Ngwobrau Towns Alive 2013. Datblygwyd prosiect Neuadd Marchnad Aberystwyth mewn partneriaeth â stondinwyr y Farchnad...

Darllenwch fwy

Unedau Cychwyn

Gweld rhestr o’r mentrwyr yn yr unedau cychwyn

Ffeindiwch ni

Rydyn ni yn:

Upper Great Darkgate St,
Aberystwyth,
SY23 1DW

Golwg fanylach ar y map

f_logo.jpg