Newyddion

Gwobr I Neuadd Marchnad Aberystwyth

 

Mae prosiect Cyngor Sir Ceredigion wedi ennill categori Busnes a'r Economi ar gyfer Rhanbarth Cymru yng Ngwobrau Towns Alive 2013. Datblygwyd prosiect Neuadd Marchnad Aberystwyth mewn partneriaeth â stondinwyr y Farchnad, Grŵp Gweithredu Lleol Cynllun Datblygu Gwledig Ceredigion - Cynnal y Cardi - partneriaeth Ardal Adfywio Aberystwyth a Chyngor Sir Ceredigion.

amtlogo_web.jpg

Nod y prosiect hwn oedd ailwampio Neuadd Marchnad Aberystwyth yn llwyr, ac ail-agorwyd yr adeilad 150 mlwydd oed ym mis Mehefin 2013. Gan weithio mewn partneriaeth a'r stondinwyr ers 2011, mae'r prosiect hefyd wedi darparu gwasanaethau mentora a phedair uned ddeor i gynorthwyo busnesau newydd yn y dref. Cyngor Sir Ceredigion sy'n cynnal a chadw'r Neuadd ac yn ei rheoli o ddydd i ddydd.

Meddai'r Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion dros Ddatblygu Economaidd a Chymunedol: "Mae'r prosiect hwn yn rhan o'r strategaeth adfywio ehangach ar gyfer Aberystwyth a luniwyd gan bartneriaeth leol, a'r nod yn y pen draw yw gwneud canol tref Aberystwyth yn lle deniadol, hygyrch a bywiog i fusnesau a chwsmeriaid; mae'r prosiect hwn yn dangos ein hymroddiad i gyflawni'r nod hwnnw, fel y mae'r holl waith adfywio a'r cynlluniau Grant Gwella Tref sy'n digwydd yng nghanol Aberystwyth."

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Masnachwyr Neuadd y Farchnad: "Hoffem ddiolch i'r Cyngor am weithio gyda ni ar y prosiect hwn. Hoffem ddiolch iddynt hefyd am ddarparu cystal lle i ni yng nghanol y dref lle gallwn redeg ein busnesau a lledaenu'r gair am Neuadd y Farchnad ar ei newydd wedd."

Meddai Carl Sargeant AC, Gweinidog Tai ac Adfywio Llywodraeth Cymru:

"Hoffwn longyfarch Cyngor Sir Ceredigion ar y llwyddiant yma. Roeddwn i'n ffodus i gael bod yn Aberystwyth yn ddiweddar i gynnal agoriad swyddogol y neuadd, a chefais weld o lygad y ffynnon sut oedd yr hen neuadd wedi'i gweddnewid gyda chymorth Cronfa Adfywio Llywodraeth Cymru. Mae'r wobr hon yn hwb pellach i'r gwaith o adfywio Aberystwyth i fod yn lleoliad o bwys strategol allweddol yng nghanolbarth Cymru. Da iawn i bawb oedd yn rhan o'r prosiect!"

Sefydlwyd Gwobrau Towns Alive gan Action for Market Towns yn 2004 er mwyn cydnabod ac amlygu cynlluniau sy'n helpu trefi marchnad i addasu ac i ffynnu. Bydd yr enillwyr Rhanbarthol, enillwyr gwobr Trailblazer Town a'r Enillydd Cenedlaethol yn cael eu cyhoeddi yng Nghynhadledd Genedlaethol AMT ym mis Hydref 2013.Gwrdd â’n Masnachwyr 

Mae pedwar ar ddeg o stondinwyr yn gwerthu nwyddau yn Neuadd y Farchnad gan gynnig amrywiaeth eang o nwyddau gan gynnwys: hen bethau, binocwlars, llyfrau, dillad, cyfrifiaduron, hynodion, offer pysgota, blodau, anrhegion, cacennau cartref, nwyddau dwyreiniol, fframio lluniau, carped a llenni, teganau, recordiau vinyl a llawer mwy.

Gwrdd â’n masnachwyr >

History

Trading History

From time immemorial an open market had been held around the old Town Hall which was situated on the present Town Clock site. In 1823 at the Easter Court Leet, before Job Sheldon, Mayor, the Jury granted to Morris Davies, Thomas Williams, James Morice, Rice Jones, John Sheldon and John Lewis, all of the Town of Aberystwyth...

Read More

Unedau Cychwyn

Gweld rhestr o’r mentrwyr yn yr unedau cychwyn

Ffeindiwch ni

Rydyn ni yn:

Upper Great Darkgate St,
Aberystwyth,
SY23 1DW

Golwg fanylach ar y map

f_logo.jpg