Nicely Hung Picture Frames

Gwybodaeth Gyswllt

Ffôn

01970 615512 / 07722 217963

Gwefan

www.nicelyhung.com

Amdanom ni

Busnes bach ‘Neuadd Farchnad’ ydyn ni yn nhref glan môr Aberystwyth.

Mae Richard Ireland yn Ffotograffydd, Artist, Dylunydd a Fframiwr Lluniau hollol gymwysedig  sy’n cael ei gynorthwyo yn y busnes gan weddill ei deulu. 

Penderfynodd Richard roi’r gorau i’w swydd feichus er mwyn canolbwyntio ar ei deulu a’i ddiddordebau personol. Mae hyn yn cyd-fynd yn braf â’i ddoniau fel ffotograffydd, artist a fframiwr lluniau sydd wedi arwain at waith partneriaeth ac wedi rhoi enw da iddo’n lleol ac yn rhyngwladol, gyda miloedd o gwsmeriaid bodlon ers 1999.

Cysylltwch â ni heddiw irelandframes@hotmail.com 

Mae ein cwmni’n seiliedig ar y gred bod anghenion ein cwsmeriaid o’r pwys mwyaf a’n hymrwymiad i ddiwallu’r anghenion hynny. O ganlyniad, daw canran uchel o’n busnes o gwsmeriaid sy’n dod nôl dro ar ôl tro a chwsmeriaid newydd sy’n dod atom ar gyngor cwsmeriaid eraill. 

Ein polisi yw sicrhau bod ein holl gwsmeriaid yn cael y gwasanaeth gorau posibl, wrth gadw’r costau mor isel â phosibl. Rhannu masnachwr hwn

Gwrdd â’n Masnachwyr 

Mae pedwar ar ddeg o stondinwyr yn gwerthu nwyddau yn Neuadd y Farchnad gan gynnig amrywiaeth eang o nwyddau gan gynnwys: hen bethau, binocwlars, llyfrau, dillad, cyfrifiaduron, hynodion, offer pysgota, blodau, anrhegion, cacennau cartref, nwyddau dwyreiniol, fframio lluniau, carped a llenni, teganau, recordiau vinyl a llawer mwy.

Gwrdd â’n masnachwyr >

Hanes

Hanes Neuadd Y Farchnad Aberystwyth

Ers cyn cof cynhelid marchnad agored o gwmpas hen Neuadd y Dref a safai lle saif Cloc y Dref heddiw. Ym 1823 yng Nghwrt Lît y Pasg, gerbron y Maer Job Sheldon, rhoes y Rheithgor i Morris Davies, Thomas Williams, James Morice, Rice Jones, John Sheldon a John Lewis, pob un o Dref Aberystwyth...

Darllenwch Fwy

Unedau Cychwyn

Gweld rhestr o’r mentrwyr yn yr unedau cychwyn

Ffeindiwch ni

Rydyn ni yn:

Upper Great Darkgate St,
Aberystwyth,
SY23 1DW

Golwg fanylach ar y map

f_logo.jpg