NatureQuest

Gwybodaeth gyswllt

Enw

Steve Frederick

Ffôn

01974 831321 / 07752 926145

Gwefan

www.naturequest.co.uk

E-bost

info@naturequest.co.uk

Oriau Agor

Dydd Mawrth - 11:00 - 15:00
Dydd Iau - 11:00 - 15:00
Dydd Gwener - 11:00 - 16:00
Dydd Sadwrn - 10:30 - 16:30

Machynlleth Market every wednesday weather permitting.

Amdanom ni

Offer opteg fforddiadwy i wylio bywyd gwyllt.

Gwerthwr offer opteg arbenigol ar gyfer pobl ym mhob man sy’n caru natur yw NatureQuest. Mae gennym dros 30 o flynyddoedd o brofiad o arsylwi ar natur o dan bob math o amodau ac mewn pob math o gynefinoedd, a’n hamcan ni yw cynnig yr offer opteg gorau i chi am bris teg.

Mae ein holl offer opteg wedi cael ei brofi gan bobl sy’n frwd dros fywyd gwyllt er mwyn sicrhau ei fod yn addas, ac rydyn ni’n credu bod gennym ni’r dewis gorau o binocwlars, monocwlars a thelesgopau o fewn ein pwyntiau prisio rhestredig ym Mhrydain. Rydyn ni wedi dewis osgoi cynnyrch  ‘clôn’ sydd wedi cael ei gopïo gan wahanol gynhyrchwyr, gan gynnig y dewis gorau sydd ar gael. Rydyn ni’n hepgor modelau o’n stoc os nad ydyn nhw’n cyd-fynd â’n disgwyliadau. Ymhlith ein meini prawf mae perfformiad optegol, perfformiad mecanyddol ac ansawdd yr adeiladwaith - ac rydyn ni’n rhoi sylw arbennig i’r mecanwaith ffocysu am y gall hyn fod yn broblem gyda chynnyrch rhatach o Tsieina. Rydyn ni’n profi pa mor gyfforddus yw’r offer i’w defnyddio, gan gynnwys i bobl sy’n gwisgo sbectol. Gallwch brynu’n hyderus ar-lein am ein bod ni’n archwilio pob offeryn cyn ei ryddhau.

Mae NatureQuest yn rhoi 10% o’i elw i’r BTO ac i Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt er mwyn ariannu gwaith ymchwil ac amddiffyn bywyd gwyllt a chynefinoedd.  |
 


Rhannu masnachwr hwn

Gwrdd â’n Masnachwyr 

Mae pedwar ar ddeg o stondinwyr yn gwerthu nwyddau yn Neuadd y Farchnad gan gynnig amrywiaeth eang o nwyddau gan gynnwys: hen bethau, binocwlars, llyfrau, dillad, cyfrifiaduron, hynodion, offer pysgota, blodau, anrhegion, cacennau cartref, nwyddau dwyreiniol, fframio lluniau, carped a llenni, teganau, recordiau vinyl a llawer mwy.

Gwrdd â’n masnachwyr >

History

 

Trading History

From time immemorial an open market had been held around the old Town Hall which was situated on the present Town Clock site. In 1823 at the Easter Court Leet, before Job Sheldon, Mayor, the Jury granted to Morris Davies, Thomas Williams, James Morice, Rice Jones, John Sheldon and John Lewis, all of the Town of Aberystwyth...

Read More

Unedau Cychwyn

Gweld rhestr o’r mentrwyr yn yr unedau cychwyn

Ffeindiwch ni

Rydyn ni yn:

Upper Great Darkgate St,
Aberystwyth,
SY23 1DW

Golwg fanylach ar y map

f_logo.jpg