Gwybodaeth Gyswllt

Ffôn

07530150519

Enw

Lydia Day

Oriau Agor

Llun

Gwener

Sadwrn

Am fy musnes

Crefftau a Dodrefn Meddal.

Mae rhywfaint o fy ngwaith wedi cael ei weu â llaw, gan greu cynnyrch o ansawdd uchel. Dyna pam rwy’n wahanol i siopau’r stryd fawr.

Rwy’n prynu fy holl ddeunyddiau’n lleol, ac yn gwneud fy nghynnyrch i gyd gartref. Rydw i wedi cychwyn y busnes i werthu dodrefn meddal, ac rydw i wrth fy modd yn gwneud y pethau canlynol:

  • Crefftau Cartref

  • Dodrefn Meddal

  • Dyluniadau Unigryw

  • Clustogau

  • Carthenni

  • Rygiau

  • Gorchuddion cadeiriau a mwy...

Galwch draw i’r neuadd farchnad am ragor o fanylion

 

 

 


Rhannu masnachwr hwn

Gwrdd â’n Masnachwyr 

Mae pedwar ar ddeg o stondinwyr yn gwerthu nwyddau yn Neuadd y Farchnad gan gynnig amrywiaeth eang o nwyddau gan gynnwys: hen bethau, binocwlars, llyfrau, dillad, cyfrifiaduron, hynodion, offer pysgota, blodau, anrhegion, cacennau cartref, nwyddau dwyreiniol, fframio lluniau, carped a llenni, teganau, recordiau vinyl a llawer mwy.

Gwrdd â’n masnachwyr >

Hanes

Hanes Neuadd Y Farchnad Aberystwyth

Ers cyn cof cynhelid marchnad agored o gwmpas hen Neuadd y Dref a safai lle saif Cloc y Dref heddiw. Ym 1823 yng Nghwrt Lît y Pasg, gerbron y Maer Job Sheldon, rhoes y Rheithgor i Morris Davies, Thomas Williams, James Morice, Rice Jones, John Sheldon a John Lewis, pob un o Dref Aberystwyth...

Darllenwch Fwy

Unedau Cychwyn

Gweld rhestr o’r mentrwyr yn yr unedau cychwyn

Ffeindiwch ni

Rydyn ni yn:

Upper Great Darkgate St,
Aberystwyth,
SY23 1DW

Golwg fanylach ar y map

f_logo.jpg