Aberystwyth Country Market

Gwybodaeth Gyswllt

Enw

Mrs Valerie Walsh

Ffôn

07798935492

Oriau Agor

O Chwefror i Ragfyr

Iau - 7am / 2pm
Gwe - 9am / 2pm
Sad - 9am / 2pm

Amdanom ni

Bwyd cartref maethlon a blasus

Coginio cartref – cacennau, jamiau, crefftau cartref.

Wyau buarth, llysiau/ffrwythau tymhorol.

Basgedi bwyd – rydyn ni’n derbyn archebion a gallwn eu danfon yn lleol.

Gwasanaeth cyfeillgar iawn.

Cacennau arbenigol wedi eu haddurno –  Nadolig , Pasg, priodasau ac ati.

Hapus i helpu gydag unrhyw archebion arbennig e.e. crefftau, gweu.

Mae’r holl fwyd wedi ei baratoi’n ffres a gellir ei rewi.

 

 

 

 

 

 

 

 


Rhannu masnachwr hwn

Gwrdd â’n Masnachwyr 

Mae pedwar ar ddeg o stondinwyr yn gwerthu nwyddau yn Neuadd y Farchnad gan gynnig amrywiaeth eang o nwyddau gan gynnwys: hen bethau, binocwlars, llyfrau, dillad, cyfrifiaduron, hynodion, offer pysgota, blodau, anrhegion, cacennau cartref, nwyddau dwyreiniol, fframio lluniau, carped a llenni, teganau, recordiau vinyl a llawer mwy.

Gwrdd â’n masnachwyr >

Hanes

Hanes Neuadd Y Farchnad Aberystwyth

Ers cyn cof cynhelid marchnad agored o gwmpas hen Neuadd y Dref a safai lle saif Cloc y Dref heddiw. Ym 1823 yng Nghwrt Lît y Pasg, gerbron y Maer Job Sheldon, rhoes y Rheithgor i Morris Davies, Thomas Williams, James Morice, Rice Jones, John Sheldon a John Lewis, pob un o Dref Aberystwyth...

Darllenwch Fwy

Unedau Cychwyn

Gweld rhestr o’r mentrwyr yn yr unedau cychwyn

Ffeindiwch ni

Rydyn ni yn:

Upper Great Darkgate St,
Aberystwyth,
SY23 1DW

Golwg fanylach ar y map

f_logo.jpg