Gwrdd â’n Masnachwyr 

Neuadd y Farchnad Aberystwyth

homepage_smallimage_470x134px.jpg

Dewch i ymweld â Neuadd y Farchnad Aberystwyth sydd newydd ei hadnewyddu a dewch i gwrdd â’r masnachwyr am brofiad siopa traddodiadol. Edrychwch ar y stondinau am drysorau cudd a nwyddau unigryw i’w prynu, pethau na welwch yn siopau’r stryd fawr. Wedi ei lleoli ar ben ucha’r Stryd Fawr ar y ffordd i gastell enwog Aberystwyth, mae Neuadd y Farchnad yn un o gyfrinachau gorau’r dref.  
Dewch i gwrdd â’n masnachwyr >

Mae pedwar ar ddeg o stondinwyr yn gwerthu nwyddau yn Neuadd y Farchnad gan gynnig amrywiaeth eang o nwyddau gan gynnwys: hen bethau, binocwlars, llyfrau, dillad, cyfrifiaduron, hynodion, offer pysgota, blodau, anrhegion, cacennau cartref, nwyddau dwyreiniol, fframio lluniau, carped a llenni, teganau, recordiau vinyl a llawer mwy.

Neu galwch i mewn am baned yn y caffi.

Mae rhywbeth i bawb yn yr ogof Aladdin hwn.

Tu allan y Neuadd mae pedair uned deor newydd ar gyfer pobl sydd am ddechrau busnesau newydd – dewch i gefnogi eich entrepreneurs lleol.

Bydd croeso cynnes i chi yn Neuadd y Farchnad, Aberystwyth.

 

 fundinglogoswebsite.jpg

Unedau Cychwyn

Gweld rhestr o’r mentrwyr yn yr unedau cychwyn

Ffeindiwch ni

Rydyn ni yn:

Upper Great Darkgate St,
Aberystwyth,
SY23 1DW

Golwg fanylach ar y map

f_logo.jpg

CloseCookies are used on this website to track usage via Google Analytics. If you browse this website you agree to accept the use of cookies for these purposes.